Displej zobrazuje blikajúci pozdrav - AHOJ, názov fakulty - UPJS, skrolujúci dátum, čas stretnutia a skrolujúce slovo KOSICE.

Pripojte podľa schémy displej a zdroj napätia ku mikrokontorléru ESP32.

Login to post a comment...

stefanpalusek 2 weeks, 4 days ago

Pošlite mi odozvu, ak sa Vám projekt páči. :)