Faskompensering del 3

e) Koppla ytterligare en av kondensatorerna i din komponentsats, med märkkapacitans 100 nF, parallellt med spolen. Hur förändras spänningskurvorna på oscilloskopet? Gör lämpliga mätningar med multimetern för att verifiera/förtydliga. Har situationen förändrats i positiv eller negativ riktning med den större kondensatorn?

 

f) Bestäm den reaktiva effekt som den först inkopplade kondensatorn (i Fritzing-projekt 11.2) kräver i det aktuella driftfallet och jämför med den som spolen kräver. Vad händer med förhållandet mellan dessa reaktiva effekter när den första kondensatorn får sällskap av den andra? Hur ska de reaktiva effekterna optimalt förhålla sig för att lasten ska dra så låg ström som möjligt från källan?