prikazovanje števl na sedem segmentnem LED prikazovalniku.

prikazovanje številk na 7 segmentem prikazovalniku.

Ni pretežko, samo polej kodo in breadboard.