Aansluiten HC-06 aan PIC16F887

Wees zeker dat Rx verbonden is met Tx en Tx vebonden is met Rx