Akıllı bahçe sulama sistemi   

Akıllı sulama sistemi 

4 Adet toprak nem sensörü ile nem ölçülüp ihtiyaca göre ayrı ayrı 4 adet selenoid vana ile bahçe sulaması yapılmaktadır.