DVA HC DJELITELJA SA 16 LED DIODA TRCECE SVJETLO

DVA 74HC595 I 16 led dioda spojena na arduino. trcece svjetlo..