1602H LCD karakter ve ekran ışığını potansiyometre ile kontrol edin.Ayrıca arka ışığı kontrol eden potansiyometre ile 3. bir potansiyometreden alınan sayıları +-*/ ve üst alma işlemlerine sokun. İşlem türünü ise butona basark belirleyin. Arduino Pro Micro kullanılmıştır. Kod eklenmiştir.   Control 1602H LCD character and display light with potentiometers.In addition, the numbers from two potentiometrics are inserted into the operations (+ - * / and top). Click on the button to choose which procedure to use. Arduino Pro Micro is used. Code included.

Arduino ile 1602H LCD display nasıl bağlanır?
LCD karakter ve arkaplan ışıkları nasıl kontrol edilir?
Tek bir buton ile birden çok matematik operatörü (+-*/^) nasıl seçilir?
Potansiyometreden alınan analog değerler nasıl kullanılır?