Circuit per comprovar la càrrega i la descàrrega que experimenta un condensador.

Un condensador, una resistència i un LED.