Leds Controlats per 74HC595

Un Shift register controla 8 leds amb dues rutines: una va encenent bit a bit i l'altre fa un efecte de scroll. S'ha afegit un nove led controlat per arduino.