Un prototip de jugueta interactiva que ajuda a l’usuari a millorar els reflexes de les seves mans a la vegada que treballa  la psicomotricitat. 

El disseny que he realitzat consisteix en un circuit, el qual posa en funcionament un motor capaç de fer girar una base rodona on en cada cert punt de la circumferència es van ubicant obstacles, els quals s’han d’esquivar utilitzant per això un servo motor capaç de moure un braç entre 0 i 180 graus. L’usuari gracies a la interacció amb el teclat, pot anar esquivant els obstacles que van girant a una velocitat que dependrà del nivell de dificultat que prèviament hagui seleccionat.

 

Components utilitzats.

 

1 Placa Arduino Uno

1 Protoboard

1 Cable de connexió USB.

1 Transistor

2 Resistències 10 k ohm.

1 Motor DC

1 Servo Motor

19 Cables de connexió.

1 Llanterna.