Meg van a három (Piros/Kék) közös katódos Duó LED. Hogyha közös anódos, akkor kigyullad a LED. Az első LEDet dugjuk be, a másikat fordítva, azutolsót pedig ugyanúgy mint az elsőt.   It has three (Red/Blue) common cathode LED Duo. If a common anode, then the LED will light up. The first pin when LED light, and the other way round and the last one the same way as the first.  

void setup() {
 
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(2, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(2, LOW);
delay(500);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(3, LOW);
delay(500);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(5, LOW);
delay(500);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(6, LOW);
delay(500);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(8, LOW);
delay(500);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(9, LOW);
delay(500);

}