KLONIRANJ bez arduino plocice

jedna prazna atmega 168 u drugoj je program koji automatski pokrece klonirenja kada se pritisne taster.