project 1 TI jaar 1 2017-2018 groep 4

schema aansluitingen

Arduino:
pin 4 = LED (deur open/dicht) + 220 ohm weerstand
pin 2= schakelaar omhoog
pin 5 = pin 12 shiftregister/ RCK
pin 6 = pin 11 shiftregister/ SCK
pin 7 = SER / pin 14 van shiftregister

pin 3 = lift omlaag

pin 8= led voor knop omhoog

pin9= led voor knop omlaag

analog 3 = reed switch

analog 5= i2c meg

analog 4 = i2c mega 

 

5V van arduino —> schakelaar (voor de LED van de druk schakelaar), pin 10 en pin 16 van de shiftregister

Shiftregister:

pin 1= pin 6 van de led segment
pin 2= pin 4 van de led segment
pin 3= pin 2 van de led segment
pin 4= pin 1 van de led segment
pin 5= pin 9 van de led segment
pin 6= pin 10 van de led segment
pin 7= pin 5 van de led segment
pin 8= GND
pin 9= not connected
pin 10 = vcc/5V
pin 11 = pin 6 Arduino
pin 12= pin 5 arduino
pin 13 = GND
pin 14= pin 7 Arduino
pin 15= pin 7 van de led segment
pin 16= vcc/ 5V

LED segment
pin 3 = GND zie shiftregister

220 ohm weerstand naar ground vanuit de ledsegment