Motion detection without image proccessing.

Motion detection without image proccessing.

Our Homework.

Görüntü işleme kullanmadan hareket algılama.
Robotik dersi ödevimiz.