Consisteix en un potenciometre que controla la intensitat d'un LED

Consisteix en un potenciometre que controla la intensitat d'un LED