Displej zobrazuje blikajúci pozdrav - AHOJ, názov fakulty - UPJS, skrolujúci dátum, čas stretnutia a skrolujúce slovo KOSICE.

Pripojte podľa schémy displej a zdroj napätia ku mikrokontorléru ESP32.