Segunda montaxe dos titoriais de Arduino básico para a ESO

Montaxe para controlar a intensidade de encendido dun LED. Código e explicación en GitHub.