Mail alert Styring til postkasse (programmeret i Arduino)   Jeg har besluttet at lave en styring til min postkasse. I denne tid hvor vi for færre og færre breve, er jeg blevet træt af og kigge i postkassen. I de fleste tilfælde er der ikke noget i den, og man føler sig lidt dum når man flere dage i træk løfter låget forgæves. Derfor vil jeg lave en styring til min postkasse, så jeg uden og åbne postkassen, kan se om den har været åbnet og nogen har lagt noget i den.

Selve styringen skal fungere på den måde, at Arduinoen som udgangspunkt er sat i venteposition, hvilket betyder at den venter på at låget på postkassen bliver åbnet. Når låget bliver åbnet afbrydes en kontakt, det at kontakten afbrydes registreres nu i Arduinoen. Kontakten er placeret så låget på postkassen aktiverer kontakten når låget lukkes.

Jeg har placeret en diode bag på postkassen, hvilket er praktisk, da jeg inde fra mit hus nu kan se når led lyset er tændt. Det modul jeg har brugt er et ”Mini two-color module”, modulet har to farver indbygget, disse to farver er rød og grøn. Jeg har valgt dette to farvet modul, for visuelt at kunne differenser imellem, hvor mange gange postkassen har været åbnet.

Som jeg lige kort har beskrevet har mit ønske været at gi mig at signal/indikation på at postkassen har været åbnet. Samtidig vil jeg også gerne kunne se om postkassen har været åbnet mere end en gang.

Jeg har derfor valgt at, første gang låget på postkassen har været åbnet og lukket, lyser den grønne diode konstant, og nu ved jeg at nogen har haft åbnet postkassen og der ligger noget i den. Har postkassen været åbnet og lukket 2 gange, uden den har været tømt og nulstillet, blinker den grønne diode med en frekvens på 1 Hz. Tredje gang postkassen bliver åbnet og lukket uden den er blevet tømt og nulstillet tænder den røde diode. Fjerde gang postkassen åbnes og lukkes, igen uden den er blevet tømt og nulstillet, blinker den røde diode med 2 Hz. Nu er det på tide og få den tømt…

For at resette/nulstille sekvensen og sætte styringen i venteposition, aktiveres en kontakt (pushbutton). En grøn diode, tændes når, sekvensen er nulstillet, og slukker igen når postkassen lukkes.

 

Da Arduinoen jo gerne vil ha strøm så længe styringen skal køre, hvilket i dette tilfælde vil være døgnets 24 timer. Har jeg besluttet at sammensætte et lille solcelle anlæg, som vil forsyne Arduinoen med strøm. Hvilket samtidig er praktisk, da jeg ikke har mulighed for strømtilslutning i nærheden af min postkasse.  Hermed slipper jeg for at trække strøm ud til postkassen, hvorfor ikke bruge den naturlige energi som solens stråler sender ned. Så dette er mit lille bidrag til den grønne omstilling.

Selve solcelleanlægget består af et solcellepanel på X gange X cm, en solcelle kontroller og et batteri.

 

Min plan fra starten var at en kviksølv sensor, skulle registrere når låget blev åbnet. Men test har vist at det er en usikker løsning, da den risikerer at tælle flere gange, hvis man ikke er forsigtig når man løfter låget. Jeg har derfor valgt og erstatte med en NC kontakt, som er aktiveret når låget er lukket, og derfor først sender et signal, når låget bliver åbnet og kontakten bliver sluppet.