CZTERY SEKWENCJE PŁASKIE DIODY

Jeden trzpień + 3.3V, trzpień kontrolny (2,3,4,5,6), biały kolor.